Monday, November 22, 2004

Stop phone advertising!

This is a public service announcement for Norwegians who are sick and tired of phones from people wanting to sell things. It says how to stop at least a part of it.

Det mest konstruktive som kom ut av dagens telefonselgersamtale, var når jeg mistet beherskelsen og bannet over telefonselgerne jeg ikke blir kvitt. Da fortalte han meg hvor jeg kan ta kontakt for å få slutt på oppringningene. Det er Brønnøysundregisteret. Der kan du registrere at du ikke vil ha tilsendt addressert reklame i posten, du vil ikke ha telefonsalg hverken på fastlinje eller mobil, og du kan velge å utvide dette til å gjelde humanitære organisasjoner. Du registrerer deg med personnummer, og det er en personlig registrering, det gjelder ikke for husstanden. En husstand med flere personer kan derfor risikere så bli oppringt selv om en eller flere har reservert seg mot telefonsalg. Det tar opp til tre måneder før reservasjonen trer i kraft, siden de forskjellige organisasjonene er pålagt å oppdatere listene sine mot Brønnøysundregisteret minst hver tredje måned.

Det er ofte en i husstanden som er målet for reklame og salg. Jeg er en kvinne midt i den mest kjøpekraftige alderen, i en to-inntekts husstand med barn og relativt god inntekt. Jeg er et stort og fett mål for markedsføring av alle slag, og det er som regel meg selgerne spør etter. Selv om de er god trening for sarkasme-muskelen fortjener de egentlig ikke å bli utsatt for meg. Jeg reserverer meg.

No comments: