Monday, February 21, 2005

Media students and natural sciences

For norwegian media students out there: The Norwegian board of research would like applications for journalistic/information projects concerned with the natural sciences. The board of Research will finance good projects, and the deadline for applying is 1st of March 2005.

Forskingsrådet vil ha søknader fra studentprosjekter på journalistikk, informasjon og medieutdanningene i Norge. Prosjektene skal være rettet mot naturvitenskapelig forskning, og formidlingen av denne i media. Eksempler på relevante søknader er søknad om økonomisk støtte og kontakter som gjør det mulig å reise til ulike norske forskningssentra i utlandet for å skrive artikler om aktiviteten, eller semesteroppgaver som studerer dekningen av naturvitenskapelig forskning i Norske media.

Mer informasjon om dette får dere på forskningsrådets sider. Sekretær for programstyret er Torstein Pedersen. Søknadsfristen er 1 mars. Neste møte i programstyret og behandlingen av søknadene er 11 april 2005.

No comments: