Monday, October 29, 2001

A poem in Norwegian today. I'll try and look for a translation, or perhaps a site with other poems of this wonderful Norwegian poet: Olav H. Hauge.

Det er den draumen

Det er den draumen me ber på
at noko vedunderleg skal skje,
at det må skje -
at tidi skal opna seg
at hjarta skal opna seg
at dører skal opna seg
at berget skal opna seg
at kjeldor skal springa -
at draumen skal opna seg,
at me ein morgundstund skal glida inn
på ein våg me ikkje har visst um.


Olav H. Hauge

No comments: