Wednesday, February 08, 2006

Speaking in Bergen February 14th

I have been invited to talk to a student group - "Studentersamfunnet" - in Bergen next week. I am very happy about that, as I used to be a member way back when, and remember the intensity of some of those discussion nights. I hardly think my speech will be the most controversial presentation though.

What is of some concern is however the blurb they wrote up to draw people. I worry some may be really disappointed. That's why I am now switching to Norwegian, to give people with special interests - sufficiently that they actually find my blog - a heads up on what I will NOT address.

Det jeg har mest problemer med fra Studentersamfunnets side er dette avsnittet:
Dataspillere nevner både mestring, status, fryd og forførelse som grunner for å spille. På den andre siden hører vi historier om personer som har blitt så hektet på slike spill at de forsømmer jobb og sosialt liv i den virkelige verden. Spillavhengighet blir sett på som et problem på lik linje med andre former for avhengighet - det er ikke uten grunn at spillene blir kalt “cybercrack”.

Jeg har ikke gjort noe forskning på spillavhengighet. Jeg har ikke tenkt å gjøre forskning på spillavhengighet. Jeg tror ikke på noe så enkelt som avhengighetsskapende teknologi. Det kan vi for så vidt gjerne diskutere, men ikke opplyst av noe forskning jeg har fokusert på, mer på et generelt grunnlag. Her snakker vi om ting jeg tror, ikke ting jeg vet.

Det jeg helt sikkert kommer til å snakke om er puttet pent inn i siste avsnitt:
Kveldens innleder, Torill Elvira Mortensen, skal se på hvordan World of Warcraft inneholder elementer fra gamle data- og rollespill. Hvordan kan oppdrag løses individuelt og i samarbeid med andre for å gjøre spillopplevelsen så positiv som mulig for alle deltakerne?

Straks mye kjedeligere, men dette vet jeg i det minste noe om. Og hvis du har lyst til å høre meg si noe om ting jeg faktisk kan uttale meg om håper jeg vi sees i Bergen.

No comments: