Thursday, March 14, 2002

Min kollega Erling Sivertsen er ansvarlig for å holde nettsidene til Avdeling for Mediefag oppdaterte. Han har utviklet dem til å bli klare, tydlige, informasjonsrike og en god presentasjon av hva som foregår på avdelingen både av faglig debatt og studentarbeider.

No comments: