Monday, September 08, 2003

A piece of advice
This piece of advise is directed at Norwegians who have a teaching position at the time when they submit their thesis for a PhD in Norway:

Straks dere har sendt avhandlingen avgårde til Universitetet, tar dere tre kopier, skriver en søknad om opprykk til førstekompetanse, og leverer dette til undervisningsinstitusjonen dere jobber ved. Hvis dere leverer en slik søknad, uavhengig av om dere tar en doktorgrad eller ikke, får dere nemlig etterbetalt fra måneden etter at søknaden er levert dersom søknaden blir godkjent. Hvis institusjonen følger det norske regelverket slik det kan fortolkes, får dere som doktorgradsstudenter ikke etterbetalt fra den dagen dere leverer avhandlingen, men fra den dagen doktorgraden blir godkjent. Hvis dere er uheldige, kan det lett bety ett år hvor dere hadde fått etterbetalt mellomlegget mellom amanuensis/lektor-lønnen og førsteamanuensislønnen - hvis dere hadde levert en søknad om opprykk til førstekompetanse, og ikke bare levert avhandlingen til Universitetet. Det finnes rom for tolkning i regelverket, men de fleste undervisningsinstitusjoner har en tendens til å tolke det på den måten som er mest mulig fordelaktig for dem - og minst mulig fordelaktig for deg.

No comments: