Wednesday, January 24, 2024

Politikk har konsekvenser, eller: historien om et forventet juks.

 Nyhetsbildet er plutselig preget av utdanningsstoff, og alle har meninger om skillet mellom juks, forskningsjuks, og slurv. En minister har gått av, en annen står på kanten av stupet mens en komite vurderer masteroppgaven hennes. Sjokkerende?

Ikke hvis du har fulgt med på hvordan utdanningspolitikken har forandret seg de siste 10-15 årene. I dag er universitetene under press til å produsere, det vil si: få studenter igjennom. Og de skal ikke igjennom på kurs som er interessante for å skape mer kunnskap generelt, men kurs som kan skaffe studentene jobb etterpå. Samtidig er studiefinansieringen for studentene redusert, og det er bare barn av familier med finansene i orden som har råd til å være heltidsstudenter. I løpet av de årene jeg har vært underviser har heltidsstudenten blitt borte fra landskapet, og alle jobber. Universitetene må innføre obligatorisk oppmøte og tvinge studentene til å være tilstede, studentene må velge fag ut fra hva som kan kombineres med jobb og inntekt, og som vil gi dem en jobb etterpå, for de har til tross for jobb under studiene stor studiegjeld og mange år på arbeidsmarkedet å hente inn, så de har en sjanse til å en gang i framtiden få en ok pensjon.

På universitetene fører dette til at enkelte, populære fag får voldsom søkning, mens andre står uten studenter. Og siden de færreste underviserne har råd til å si «hvis jeg ikke kan undervise i mitt felt, så går jeg», så er vi alle samarbeidsvillige, omstillingsvillige og lagspillere som tar på oss å undervise, veilede og sensurere i fag og metoder hvor vi ikke har vår suverene spisskompetanse. Likevel er det ofte ikke nok undervisere i faste stillinger – for det tar lang tid å ansette og ikke minst utdanne kompetansen – og universitetene leier inn hjelp til alle nivå, fra innføringskurs til hovedfagsveiledning. Videre synker mulighetene til å fokusere godt, storkontorer er virkeligheten på flere læresteder, noe som reduserer fokus over tid, noe av det viktigste for å kunne gjøre presist og kritisk intellektuelt arbeide. Arbeidsmiljøet blir dårligere, presset om produktivitet større, og som vi vet fra absolutt alle yrker, når dette skjer, får vi flere feil og arbeidsulykker. Ingen mister en arm, men noen blingser under veiledning, og plutselig har vi en minister med en plagiert masteroppgave.

Samtidig skal studentene møte krav som var utviklet for et heltidsstudium, studiet som yrke, åtte timer daglig, hver arbeidsdag. Og så er det mange som sier at «så mye studerte studentene aldri.» Sannheten er at de aller fleste gjorde det. Vi satt på lesesaler og i auditorium, pratet med kolleger i kantina og hadde kollokvier, skrev og leverte oppgaver og leste på benker i parken. Selvsagt satte vi opp studentrevyer, gikk på fester, drakk i helgene, og gjorde alle studenttingene – på fritiden. Andre unge med full jobb har også fritid. Det er faktisk lovfestet i Norge at folk skal kunne ha fritid. Dessverre har studentene mistet denne retten.

Resultatet av dette er studenter som er ekstremt taktiske i sine prioriteringer; det er viktigere å passere enn å få en god karakter. Kombiner dette med ansatte som er ekstremt taktiske i sine prioriteringer; det er viktigere å publisere og få fast jobb, opprettholde gjennomstrømmingen og vise til høye søkertall enn å demonstrere kvaliteten til kandidatene. Dette er en oppskrift på nettopp det vi ser i dag.

Selvsagt er juks og slurv helt forkastelig. Jeg har alltid selv vært i den misunnelsesverdige posisjon at jeg har kunnet følge forskningsprosjektene til studentene mine tett. Jeg har noen mistanker – en mamma som sikkert skrev deler av en oppgave her, en kjæreste som leverte litteraturgjennomgangen der – med hundrevis av oppgaver over tretti år er det helt sikkert noen som har lurt meg. Likevel har vi i løpet av disse tretti årene forandret utdanningssystemet i en retning som gjør juks ikke bare mulig, men også til en rasjonell og økonomisk fornuftig strategi for flere parter enn en. Det er denne politikken som nå er synlig på høyeste nivå i landet.

Sunday, January 07, 2024

Northern Star Symposium 2024: Mending

 

The Northern Star Symposium 2024: Mending

May 6th – 8th, Bodø, Norway

 

Call for presentations:

A more sustainable future is one where we consume less and mend more. This mending can be very literal, the mending of clothes, of fences and of local environments, but it can also be used about mending relationships, friendships, communities and systems.  

Mending is an act of repairing what is broken, but it can also be about making something new from the disintegrating parts of the past. In small ways we can mend a challenged ecosystem by planting flowers and creating composts, to reuse scraps to nurture and maintain the biodiversity, we can use the resources of nature, picking berries and fishing from remote, unused lakes, collecting garbage and clearing beaches, to connect sustainably with our environments, or just connecting with the humans around us, being part of bringing a community together rather than breaking it apart. We can care for our own clothes and those of the family, rather than supporting a lifestyle of rampant consumption, and we can use old computers and support older software, or look at strategies for designing games for older hardware, finding ways to make technology serve for longer, breaking the cycle of planned obsolescence. Sharing knowledge about techniques, skills and resources that can give individuals agency and self-sufficiency is part of this step towards the ability to better care for our small part of the world.

Around us, the world appears to be falling apart. Armed conflicts are in progress on all continents, and North America, which appears to be at peace, has seen more than 20 000 people killed in gun violence in 2023 in the US. The climate fails, natural resources that have been stable for generations shift, and our society disintegrates. As small people in a big world, it is hard to see what can be done. This symposium is an attempt to look towards something more constructive and beautiful, towards mending within our reach.

We can, and must, keep mending the broken trust between humans. In Norway, the reconciliation report is trying to mend the relations between the indigenous population of the north and the other groups inhabiting and native to the same and bordering areas. In Poland there is extensive work in progress to protect and conserve the Jewish heritage that keeps being uncovered in the cities. Mending can be both a personal choice, an institutional strategy and a political choice on the global arena.

We ask how we can use our resources both in social or private settings, but also through media, social media, games and qualitative and quantitative methods to mend and preserve, rather than to consume, exchange or break. How can we make choices, at the micro-, meso- and macro level that aims are preserving, repairing and reusing, rather than letting everything fall apart? How can we turn towards mending?

We invite contributions on subjects including, but not exclusively, to bridging gaps, darning fabrics, bringing people together, mending the divide between humans and animals, the cohesive whole, new assemblages, Kintsugie, garbage, manure, composting, rebuilding, holistic thinking, repairing, patching, reusing, healing, maker spaces, 

 

Format:

We invite abstracts of up to 500 words (not including literature lists), for the following formats:

Paper, work in progress, reflection.

Reflections: This is a flight of fancy, a description of potential ideas and connections that the concept mending fosters.

Paper abstract: This is a summary of a relevant research project you have done, and which you would like to present to the others.

Work in progress: This is work you would like feedback on.

We also invite more formats: experiences, performance, experimentation and roleplay.

Feedback: You will get a commenter, and be asked to provide feedback on the work of another person.

 

Deadline:

Early deadline 10th March. We start accepting from this date.

First date of decisions: 13th of March. 

Late deadline 10th April.  

Submit by email to Northern.Star.Symposium@gmail.com

 

Selection process:

Submissions are not anonymously reviewed. Program decisions will be made by the program committee, Torill Elvira Mortensen, Tomasz Majkowski, Egil Trasti Rogstad, Matilda Ståhl, Kristian A. Bjørkelo

 

Tuesday, January 02, 2024

Ending 2023: Happy new 2024!

 2023 is the year when I have been fully integrated at Nord, all year, 100% position. Moving this far north was a challenge, and it is not immediately the best for my physical health. Mentally I am doing better though: I get to live with my husband all year, every day, we have bought a beautiful place to live that we both rejoice at every day, and working at Nord University means much healthier stress than the last few years at ITU. 

I am missing the social media and games research happening at ITU, Nord University leans more heavily towards traditional journalism. The great thing about Nord is that the only thing that stops me from doing the research I think is important is my lack of time. This has however been annoyingly present. We have not been able to hire all the people needed, and it is telling that when we had a few really good applicants, it took us a few hours of collecting data to be able to argue in favour of hiring two people rather than one, because we lacked that much time on our work sheets. On the plus side: When we could document that we lacked people for two positions, not just one, Nord was able to say "ok, we have several qualified applicant,s let's make two offers." That was awesome. 

Due to all of this, last year has been all about starting the new master in journalism and strategic communication at Nord. Starting a new study is a lot of detailed work, and I am currently working on the internship plans for the autumn 2024 (it's January). This includes creating all the routines around this kind of work, letter standards, checking legal standing of our offers, establishing the internship as part of the students' practice, writing descriptions of what we expect of the internship hosts, writing samples of letters from the students, creating a course around the internship - it's a lot more planning than for teaching, even if we are not the ones who will teach here. Instead, we will facilitate learning, which is a different kind of challenge.

So now I have to start putting all of the things I planned in 2023 into practice, and then I need to look for new things to study and write about. 

I have spent a lot of time with knitting - not just actually knitting, but also thinking of it as a playful practice within certain constraints, and the interface between a very traditional and tactile practice and online resources and use. I have spent too long - it was to be an article, but I have material for a book. I need to decide to cut down what I want to write about, and just do it. And then I need to play more. I didn't play enough in 2023.

So there it is: 2023 is over, 2024 should, like all academics believe at the start of a new year, be when I have time to do the real research and writing. It is after all a happy new year!

Monday, January 16, 2023

Disintegration - Northern Star Symposium 2023 CFP

 Northern Star Symposium 2023

Disintegration

 

22-24th of May

Nord University, Bodø

The Northern Star Symposium is a three-day academic gathering in Bodø, a Norwegian city just north of the Arctic Circle. The goal of this symposium is to have a place to discuss topics and questions that are not among the mainstream of conferences and journals, a place to test out new ideas and listen to fresh voices in academia. The keynote speakers will not have presented elsewhere, and the participants are there to satisfy their curiosity and their interest, foster new directions of research and exploration, and engage in debate and the exchange of knowledge. The symposium is organised annually, and it has a limited number of attendants.

The Northern Star Symposium is organised by the Journalism research group within the Faculty of Social Sciences, Nord University, Bodø.

The topic for 2023 is Disintegration

Disintegration marks the end of things as we have known them. This can mean disintegration of identities and the crisis of identities when old configurations of the self are increasingly challenged.

Disintegration can be a form of violence, when something is forced to come apart, both ways of pressure and ways of direct violence. We also see disintegration of institutions at a growing speed.

 Disintegration is both internal and external to us. Our attention is continuously becoming more and more disintegrated as we attempt to engage with multiple tasks, streams of information, and modes of being at once. Material things, too, disintegrate. There is a sense of decay and things coming apart around us: the world itself is disintegrating, as we see the crisis of the impact of human hands on the climate, and the disintegration of global security. There is a general sense of dishevelment and collapse.

 However, with disintegration, we also see new forms of configurations and organisation. Things come together in surprising ways.  Reconfigurations of institutions, as wells as new entities, emerge, and revolutions in a broad sense clear the way for new constellations of things, materials, and people.

 In this year's symposium, we want to examine the ways things, ways of being, ideas, institutions, and artefacts are disintegrating. We invite reflections on how different forms of technologies, media, and play contribute to disintegration of attention, identities and communities, as well as evoke the question what is the role of play when ‘everything’ is coming apart, disintegrating. Equally important, we would like to examine how this entropy creates new forms and meaning when decay gives way to growth.

 

Format:

We invite abstracts of up to 500 words (not including literature lists), for the following formats:

Paper, work in progress, reflection.

Reflections: This is a flight of fancy, a description of potential ideas and connections that the concept Disintegration fosters.

Abstract: This is a summary of a relevant research project you have done, and which you would like to present to the others.

Work in progress: This is a work you would like feedback on.

We also invite more formats: experiences, performance, experimentation and roleplay.

Feedback: You will get a commenter, and be asked to provide feedback on the work of another person.

 

Deadline:

Early deadline 17th March. We start accepting from this date. (Saint Patrick’s day)

First date of decisions: 20th of March. (Spring equinox.)

Late deadline 17th April.  (Saint Kateri Tekakwita’s day)

Submit by email to Northern.Star.Symposium@gmail.com

 

Selection process:

Submissions are not anonymously reviewed. Program decisions will be made by the program committee, Torill Elvira Mortensen, Tomasz Majkowski, Mike Hyslop Graham, Dom Ford and Maria Ruotsalainen.

 

 

Friday, June 17, 2022

Forskningskommunikasjon og kvinnesykdommer

Kvinnesykdommer. Vi vet at de får mindre oppmerksomhet, mindre ressurser og blir tatt mindre alvorlig enn sykdommer som rammer men i sin beste alder. Dette gjelder ikke minst hvis de i tillegg er usynlige for det blotte øye, kommer langsomt snikende og angriper kvinner som ikke lenger er så attraktive på alle markedene - voksne, aldrende kvinner. 

Nå har det endelig blitt brukt penger og tid på en av disse. En mye etterlengtet studie har blitt publisert fra Universitetet i Oslo, en langtidsstudie, hvor kvinner har blitt observert i ti år for å se om de egentlig lider av sykdommen, og om de har det verre eller bedre enn kvinner som ikke har den. Det dreier seg om primær hyperparathyreose, PHPT, en lidelse som kommer av en forandring i en biskjoldbruskkjertel (eller flere, vi har vanligvis fire), derav parathyreose, og får den til å reagere med å produsere mer parathyroidehormon. Dette hormonet kontrollerer kalkbalansen i kroppen. Vi vet at vi trenger kalk for å bygge ben, men vi vet ikke hva kalken ellers gjør i kroppen. De menneskene som har PHPT vet noe om dette - eller de vet hva for mye kalk gjør.

For mye kalk i blodet gjør at du blir svimmel, trøtt, musklene svekkes og gjør vondt. Du glemmer ting, og alt går langsommere i hodet, som om du går rundt i en tåke. Hvis du trener blir du ikke sterkere, du får gangsperre av den minste ting. Du er alltid tørst, men alt renner bare rett igjennom, så du løper alltid på toalettet. Maten smaker ikke, og enten slutter du å spise fordi du ikke er interessert, eller du spiser på ren vane, og går opp i vekt fordi ingenting føles riktig. I kroppen, uten at du vet det, kjemper nyrene for å skille ut kalken, og leveren arbeider på overtid, fordi noe er feil. Samtidig krever det høye nivået av parathyroidehormon at kalknivået holdes høyt, og en normal person spiser ikke så mye kalk at det er mulig. Derfor begynner kroppen å spise ditt eget skjelett, og du blir beinskjør. Hjertet begynner å slå ujevnt, kalken hoper seg opp i nyrene og blir nyresten, og du blir langsomt svakere og svakere. Hele tiden får du alternative sannheter om din tilstand. Det er ikke uvanlig at dette opptrer sammen med hypothyreose, en tilstand som til forveksling ligner på PHPT, bare uten de problemene selve kalken forårsaker. Og så blir du behandlet for lavt stoffskifte, og du og legen forsøker å balansere thyroxinen, stoffskiftehormonet, uten å forstå at det ikke er det eneste problemet du har. En annen vanlig lidelse å forveksle dette med er depresjon, og du blir gitt antidepressiva, uten at det på noen måte kan gjøre noe annet enn å være en belastning for en allerede utslitt kropp.

Dette er sykdommen, i sin stygge virkelighet, og et forbausende antall kvinner går med den i årevis, uten hjelp. For min del hadde jeg nok hatt den i flere år før den ble diagnostisert, og så gikk det fire år fra jeg fikk diagnosen til den ble behandlet med en rask operasjon. Den viktigste grunnen til at jeg ble behandlet var at jeg møtte en ny, ung lege, og jeg selv er et skrivende menneske, som på det tidspunktet gjorde alt for å holde meg i form. Jeg spiste riktig, trente jevnlig, levde aktivt, og hadde en krevende jobb. Da jeg satte meg ned og laget en oversikt over hvordan livskvaliteten min hadde blitt dårligere i de siste årene med PHPT og sendte det til legen, fantes det en fortelling de kunne forholde seg til, som viste at jeg til tross for min "riktige" adferd var i ferd med å bli ute av stand til å fortsette å arbeide. Da ble jeg operert, og som ved et mirakel fikk jeg hjernen i gave på nytt. Tåken var borte, og jeg oppdager fem år etter operasjonen stadig nye ting som er bedre i kroppen og i livet mitt. Jeg får ikke smerter av ei vanlig treningsøkt. Jeg husker bedre. Jeg sover hele natten, og våkner uthvilt. Jeg ler. Jeg liker maten (kanskje litt for godt). Av og til stopper jeg opp, kjenner etter og tenker: er det slik det er å være frisk? Er det slik vanlige folk har det?

Jeg har ikke gitt dere en lenke til studien før nå, for jeg ville at du, leser, først skulle vite hva det er som har blitt studert. Studien er presentert i forskning.no under overskriften "Operasjon er trolig unødvendig i milde tilfelle av kvinnesykdommen PHTP." 

Kanskje er dette sant, men hva er da "milde tilfelle"? Og hva har kvinnene i undersøkelsen å sammenligne med, når forskerne konkluderer at deres livskvalitet er like god som kvinner som har blitt operert? Og hvordan skal allmennlegene disse kvinnene går til vite hva som er et mildt tilfelle, når de kanskje ser en eller to kvinner med denne lidelsen i hele sin karriere?

Etter operasjonen meldte jeg meg inn i en gruppe for kvinner med PHTP. Jeg ante ikke egentlig hva det var jeg hadde hatt, for det var på det tidspunktet nesten umulig å finne informasjon på nettet. I dette fellesskapet kom historiene om kvinner som hadde kjempet i årevis med leger som mente at de godt kunne leve med PHTP. De fikk vite at de var for gamle til å bli operert, eller at det ikke var sykdommen som ga dem symptomene deres, eller at en operasjon ikke ville forandre noe - det finnes utallige grunner til å ikke operere. For mange har det vært en årelang kamp mot leger som mener at det ikke er nødvendig å operere for denne sykdommen. 

Artikkelen i forskning.no svekker disse kvinnenes argument for sjansen til et bedre liv. Hvis de ikke har tydelige symptomer - symptomer som er livstruende, invalidiserende, og langvarige, og helt klart reduserer deres livskvalitet - kan de risikere å bli avspist med at dette er et "mildt" tilfelle, og operasjon er unødvendig. Og så går de der, som jeg gjorde, og kjenner at de blir langsomt dårligere, til de ikke lenger har lyst, krefter eller evne til å insistere på behandling.

Kanskje har forskningen på PHTP andre konklusjoner, som er mer oppløftende. Jeg er glad for at det i alle fall har skjedd forskning, selv om jeg synes det er helt forferdelig at kvinner har blitt nektet behandling fordi noen vil se om livene deres blir verre av at de ikke blir friske. Jeg vet faktisk ikke om det finnes noen funn som kanskje kan gjøre det enklere å skille mellom milde og sterkere symptomer, om forskerne vet hva som er det viktigste å observere, parathyroidehormonet eller kalsiumnivået, etc etc. Kanskje har de funnet en terskel som gjør det enkelt å få operasjon? Jeg aner ikke. For en eller annen person mente at det viktigste budskapet  var at operasjon sannsynligvis ikke er nødvendig i ikke-definerte milde tilfeller.

Og der står vi. Jeg håper at vi snart får vite mer. Jeg håper at noen gjør en studie som viser hvor radikalt en operasjon kan forbedre kvinneliv. Jeg håper at det blir laget en standard som gjør det lett å få operasjonen, og som gir rom for en feilmargin som gjør at operasjon ikke lenger er noe kvinner, og noen få menn, skal kjempe bittert for, bare fordi de kanskje har milde symptomer. Men sannsynligvis vil det fortsette som før, fordi de som blir rammet er en gruppe kvinner samfunnet forventer skal være trette, litt forvirrede, ute av form og ute av stand til å protestere.

Thursday, June 02, 2022

Actual witchhunts

 Today we are very quick to throw the term "witchhunt" out there. I thought I would share a resource for those who want to make sure they are acutally using this term correctly, when they claim to be the victim of a witchhunt.

At Trolldomsarkivet you find the background material for the Norwegian witchcraft processes. Norway was not the most active country when it comes to prosecuting witches in Europe, that dubious honour goes to Germany. We were not the slowest either, that appears to have been Ireland.

The links above are in Norwegian, so if you want to really understand, you have to learn this obscure language, but I am certain there are similar sources in a language you speak and enjoy. I just wanted to remind the world about this fascinating and horrifying moment in history, and how far this is from what modern-day "witchhunts" look like.

Tuesday, May 31, 2022

Obscure secrets by the fjord

 Since there will be another symposium in Bodø this autumn, I was looking to create an electronically generated art work that could be meaningful to the topic at hand. The Night Cafe creator studio came up with this work from the prompt "Obscure secrets by the fjord".Wednesday, May 18, 2022

Northern Star - Obscurity. Call for Papers

 

Northern Star symposium

17th-19th of October 2022

Nord University, Bodø

 

The Northern Star Symposium is a three day academic gathering in Bodø, a Norwegian city just north of the artic circle. The goal of this symposium is to have a place to discuss topics and questions that are not among the mainstream of conferences and journals, a place to test out new ideas and listen to fresh voices in academia. The keynote speakers will not have presented elsewhere, and the participants are there to satisfy their curiosity and their interest, foster new directions of research and exploration, and engage in debate and the exchange of knowledge. The symposium is organized annually, and it has a limited number of attendants.

The Northern Star Symposium is organized by the Journalism research group within the Faculty of Social Sciences, Nord University, Bodø.

 

The theme of the Northern Star symposium 2022 is:

Obscurity

Something being obscure means it is moving in the dark; there are objects or meanings hidden and hard to grasp, and things we cannot trust or are hard to see.

For this symposium we explore topics that are not popularly discussed, because they can be difficult to uncover, talk about or present. They are concerned with communication and engagement that is hard to reveal and study. We want to look at this ambiguous engagement across multiple platforms. Play often uses obscurity as a factor, but can also be obscure, from hide-and-seek in the dark, to online play with anonymity, hidden agendas and obscured identities.

Communicating online obscures the functions of technology for us. The different algorithms that control our interactions are hidden, obscuring affordances and structures. At the same time the technology lets us reveal what might otherwise be hidden.

We also invite obscure methodological approaches not commonly used in the humanities or social sciences, as well as other methods utilized for the study of obscured topics, ignored theories, ephemeral communication practices and unusual content.

 

Format:

We invite abstracts of up to 500 words (not including literature lists), for the following formats:

Paper, work in progress, reflection.

A full paper is no more than 6000 words, and will not be published, but used as a base for commentary and discussion. The author maintains all rights to further publishing the work.

A work in progress is not limited in concept, but should not exceed 2000 words. The author maintains all rights to further publishing the work.

A reflection is a statement of an idea, theory, concept, and should not exceed the abstract.  

 

Please submit your abstracts to NorthernDOTStarDOTSymposiumATgmailDOTcom

All identifying information submitted to this address will only be used for communication between the organisers and the individual, and will be deleted within one year after the symposium.

 

Submission date:

Final submission date: August 15th.

Note: fluid acceptance dates for early submissions: From June 15th early submissions will be considered and accepted by organization committee consensus. Submissions are not anonymously reviewed. Program decisions will be made by the program committee, Torill Elvira Mortensen, Tanja Sihvonen, Tomasz Majkowski, and Joleen Blom, together with the steering committee: Lisbeth Klastrup, Stine Gotved, Kristine Jørgensen, Susana Tosca, Mia Consalvo, Andy Phelps, Jaroslav Svelch, and Helga Dis Isfold Sigurdardottir.

 

Dates:

15th June - 15th August Abstract submissions due

1st September Decisions on the abstracts

5th October Full paper deadline

17th - 19th  of October Symposium dates

 

Thursday, September 23, 2021

Northern Star - Apophenia - call for papers

 Dear friends and readers, I have the pleasure to extend the invitation for a symposium at Nord University, Bodø, December 9-10th 2021. More details will follow as we learn how many will participate.

NOTE concerning extensions:  since this clashes with DiGRA2022 deadline: I am not going to formally extend the date, but if you send me an email letting me know you want to submit, but need more time, I will extend it to October 18th. Why do I do it like this? I need to, as soon as possible, have some kind of idea about the interest for this symposium for the internal planning, and to know you will submit is very helpful at that point. The actual selection process will not start until the 18th, but there are some practical decisions that need to be taken as soon as possible.


CFP:

Northern Star Symposium: Apophenia 

Apophenia is the sense of seeing patterns where there are none. It is why you feel like it always rains when you travel, and may also be why an angry mob thought fragmented messages from the anonymous stranger “Q” meant the US election was invalid. It is what makes open world games so inviting to player interpretation, but also why they break, as apophenia will leave players chasing clues that don’t lead anywhere. 

 For this first Northern Star symposium at Nord University in Bodø, December 9th and 10th 2021, we invite participants to present reflections, abstracts and work in progress that relate to pattern recognition in texts and online behaviour. The main focus is on how we see patterns, interpret and mis-interpret them, with examples from media, social media, games; digital and analogue, and networks. This can include, but is not limited to, fake news, conspiracy theories, worldbuilding, social networks, big data and methods (errors and over-interpretation), fiction, and religion. 

 How to participate: Email: torillDOTmortensenATnordDOTno, use APOPHENIA in the subject field. 

Deadline: October 15th 2021. Decision: October 22nd 2021. Include a no more than one page description (500 words) of what you want to do. Options are: 

Reflections: This is a flight of fancy, a description of potential ideas and connections that the concept Apophenia fosters. 

Abstract: This is a summary of a relevant research project you have done, and which you would like to present to the others. 

Work in progress: This is a work you would like feedback on. You will get an opponent, and be asked to oppose the work of another person. 

Selection process: Participants for this inaugural Northern Star symposium will be selected based on received description of the project up to 500 words. For this first Northern Star symposium the program committee members are Torill Mortensen (organizer), Lisbeth Klastrup, IT University of Copenhagen, Tanja Sihvonen, Vasaa University and Susana Tosca, Roskilde University. Submissions will be curated by the program committee and the Nord University journalism faculty. 

Place: Nord University, Bodø. Venue to be announced. 

Online? If it is still/again impossible to travel, the two keynotes will be streamed, and there will be a town hall meeting where we discuss what we would like to do next year. Also, all the submissions will be collected and distributed to the other participants, before the virtual town hall. The symposium itself will not move online.

Thursday, September 09, 2021

Go north!

 I have gone north. This update comes to you from just north of the polar circle, Nord University in Bodø. If you need to google that, you are not alone. Until a few years ago, Nord University Bodø was Bodø University College, along the same lines and Volda University College, where I worked for 19 years. It is a small, messy place which has grown in different direction based on interest, need, politics, convenience and opportunities. There is no clear plan that can be easily identified from the outside, and while there is a strong profile, it is as much forced by geography (arctic, local, indigenous) as designed. These small universities in the Norwegian periphery grow from the inside, based on necessity and possibility, rather than from the outside, based on grand visions and planning. They are the medieval city center rather than the renaissance park of educations.

Being here feels like coming home, but at the same time, I left that renaissance park behind. As I step in under the low ceilings of the 80-ies architecture, climb the red brick stairs and settle between the light yellow walls, I miss the steel and glass of ITU, the flights of fancy dominating the atrium instead of the snug warmth of the offices. However, here people can speak to each other. The Norwegian habit of bringing your own lunch means most are settling down around the same table unpacking their sandwiches of dark bread, having homegrown vegetables and sharing homegrown fruit. The directness that feels like such an alien thing when I speak to my colleagues at ITU is the norm here, with sharp jokes, insolent comments and quick teasing, with everybody unapologetically getting into all business being revealed in the open. This is Norway too - if you are a stranger, you are shielded, but if you are in, you are in for it all, every impulsive thought played out for better or for worse. I had forgotten I missed this, the language letting me be quick and sharp back without slowing down to shape the words carefully to be understood, the body language so easy to read, the actions and habits to easy and normal.

Things may still change. Whether I stay north or go back south depends on a range of circumstances falling into place. The main reason I am here is to be in Norway, with my husband and children, and not trapped at the other side of a border, our visits determined by quarantine laws, not desire to be together. But as for now, I am planning for a future in Bodø, building a master in journalism and strategic communication, and this place being as open to opportunity and invention as it is, I am building the education I really want to offer. It will be exiting to see it play out.

Monday, March 08, 2021

Feminine values

Since it is March 8th 2021, the first thing I want to do is congratulate all the girls and women out there. Congratulations. We have made it through another year. I am not going to say the last year has been all about progress: this year has cast a harsh light on inequality, gender, race, and class. The pandemic has underlined how easily small differences and cultural expectations can have huge consequences. So if you feel this year didn't really bring us all a step closer to a free and equal society - I don't know how history will judge, but seen from this spot all alone in front of my computer, I can tell you I both understand, know and feel that this year has been hard. 

 When that is said, I found something beautiful this year. Those of you who know me know that I knit. I have always knitted a bit, I focus more easily with a knitting project in my hands. It keeps me from falling asleep while watching television, it helps me listen more closely in lectures, and I have to admit I have a few socks created during conferences. I normally have a pair of socks going - we can never have too many, right? - normally very simple ones, no pattern, just a nice colour-changing yarn. However, once in a while, when I find a lovely pattern, I do other things, although mostly sweaters with traditional, Scandinavian yokes. I love the stranded colourwork and the intricate decreases coming together to create a soft, warm embrace. And when the pandemic isolated us all at home I pulled out my yarn and needles and started knitting.

First, I finished this project, which I had started just days before the lockdown, using scrap yarn from a failed project. It is not fully as large as it should be, but large enough, and it is the Peacock Feather Shawl by Lyudmila Aksenik. Then I worked my way through other projects: a sweater I had started the summer of 2019 (Tiril Snøkrystall Pullover by Tiril Eckhoff), a vest my family had bought as a kit (Duet Vest by Hanne Falkenberg) and which had moved slow due to the very complex construction, until I started ordering yarn for other projects. Soon, during 2020, I had knitted six sweaters, four of them for adults, four shawls, four cowls, and an unknown number of socks and caps. To give you an idea of what this meant: My normal speed, if I don't try, is a sweater a year. This was something like 10 years of production in as many months.

This is not to brag about my speed though, because this maniacal knitting was not a sign of health, but a coping mechanism for stress. And I soon started to see that others used knitting in the same manner. All around me, people shared their knitting projects, and on the websites where I followed knitters, mainly Ravelry.com, but also in groups on Facebook and on Instagram, I soon found that people used knitting to respond to the pandemic in different ways.

Knitting has a long history of political activism, and so the response of patterns designed to respond to the pandemic were not surprising. These patterns were interesting though: they were not mainly about making a statement, but about expressing longing and connection. They were extremely intricate and time-consuming, and often came with a lot of individual support from the designers to the knitters that chose to knit them, for instance in the shape of knit-alongs (KALs): online timed work sharing with pictures, chats and Q&As, sometimes with gifts.

KALs are not something new with the pandemic, but the way people talked about them was interesting. It was clear that there is a real connection in sharing your work, and it was less important to be perfect than to share the progress. And soon I was looking at hour-long youtube videos often called "podcasts", where the important thing was not the amount of information shared, but the sharing of togetherness. These podcasts, mostly ran by women, but also some men, are - and this is where we get to the title - celebrations of everything we have so far understood as feminine values. They are recorded in very domestic settings, often either framed by the tools of the craft - in front of shelves packed with yarn, a swift and a ball winder - or in some cozy position with a fireplace, plants, pets, pictures on the walls or examples of thread craft (embroidery, weaving, knitting, crocheting) on the walls or draped around the person speaking. A few candles or electric candles are good too, and add to that a cup of something warm to drink.
Slumber Shawl by Stephen West.


The podcast itself frequently expresses tactility - the touching of yarn, skeins and balls, or knitted results, hugging them, cuddling them, holding them up to the face, while speaking about their softness or firmness, depending on the desired result. Then they express industry. There is always a work in progress and one or more finished works to show off. Since that is the main event, not surprising, but during this there is often a story about who this is for. And this leads us to the next part of what these videos express: connectedness. The people in these networks are extremely good at acknowledging each other. Not just mentioning designers or producers - that is very important and is often underlined with added comments after the fact - but also speaking of videos they have watched, live-streams they have participated in, Instagram, Facebook or Ravelry pictures they have seen, and comments they have received. A lot of the hour these videos often last is filled with this kind of net-work, where they make sure to mention names and demonstrate connectedness. And that is before they start sending each other presents. There is a constant stream of little gifts between these crafters, they send and receive patterns online, but also physical gifts like wool, needles, blockers, little markers, and finished works.

There are other expressions of connectedness. One of the crafters will invite you to a live-stream to sit down and eat with him. Another made a video where you would not see him, but his knitting, seen from his point of view. One will take you on little outings to visit other knitters, and another takes you out on her farm to see her sheep that produce her wool, letting you connect with the original producer, so to speak. Others post memories of times when they could get together, videos from past seminars, festivals and courses. But common for all of this is that I am so far not seeing anything but invitations to participate. The people who comment on each others objects - even some of the eye-searingly ugly scrap-yarn objects designed through random selection and decades of questionable taste - are nothing but inclusive. An incredibly ugly thing gets complimented for the amount of work going into it, or questioned about the sophisticated technique. Something clearly useless is complimented for its inventiveness, and the boring but useful gets lots of praise for its practicality. 

I am aware that being unfailingly inclusive and sweet is not a typical value for women, we can be as sharp and judgemental as anybody, but society has assigned this connection work to women, and it is wonderful to see it play out, particularly at this time when we really need to maintain connections!

So here is the recommendation I want to make on the women's day of 2021: Nurture the feminine values in your everyday life. Find the side of yourself that understands how to connect - it can be over a car engine, sports, cooking or whatnot - and reach out to others. Leave some positive, friendly comments. Touch your favourite tool and tell us why it is the best there is. Let others like you know its story, where you got it, who else have used it, and what it is used for. Connect with the physical world and share it in the virtual. Understand connectedness. It is the feminine value that will let us come out of this sane.

Tuesday, June 23, 2020

So how are you doing after this spring?

If you are reading this, you have survived until past summer solstice of 2020. That in itself is a feat. The year is not over though, and we still have things to do, virus to beat and oppressive systems to tackle. Because who knew that when sending people home from work to save as many as possible, taking away their livelihood and not offering them proper health care would lead to dissatisfaction with the government? That is just one of the many surprises of 2020.

I am not going to go into all that though. There will be books and books written about this year for a long time to come, and for historians it will be a turning point to return to. The virus revealed the weakness in capitalist systems, the robust greed of the top 1% and the strength of their investments, the fragility of welfare systems around the world, the tension of racism and the systematically distributed poverty, and the mechanisms that have kept all of this balanced on the edge through force and violence. And that is before we even look at the way the virus has ravaged the weakest of the refugees still stuck in camps, or how it has disturbed supply chains around the world. The global village is just a series of weakly linked nodes after all, and when the links break, which nodes end up starving may surprise you... (By the way, here is an article from WebMD that reveals how capitalism was the main problem with the meat shortage in the US. Export was kept up, while President Trump wrote an order to maintain production because there might be a national shortage. WebMD? That is where I go to understand what the bump on my nails might signify, not for articles on the problems of production specialisation in late capitalism. I guess we all revealed new depths this year.)

And yeah, I used click-bait language. Because the internet has struck again, and shown us how the same trolling skills that can force women out of their homes of fear for their lives, or send the police to innocent strangers, can fool a president to thinking that he would meet hundreds of thousands packed in to listen to him despite the danger of infections from this global pandemic. The internet is a force that can move mountains, if its people can just agree on which mountain to move.

Anyway, I just wanted to say hi. I have been pretty much alone for months and not written to you, because I have been depressed and didn't want it to leak too much out the cracks until I felt better. So instead I did things to make me feel put together. Productivity always does that, but I haven't been able to focus enough to write. I did manage to teach and supervise, and my students were brilliant! I am so happy to teach smart, nice, funny people, and get to hang out with them while teaching. It is a gift, and even more so in bleak times. However, I did something non-work related that made me feel like I was doing something worth while: I knitted. I have always loved to knit, and I normally have a pair of socks on the needles, to feel productive while I binge-watch something. This spring I have finished three adult pullovers, three childrens' pullovers, and two large scarves. There is an unfinished pair of socks and a baby jacket tucked away here somewhere, and I am looking for my next big project. Finishing something physical, something that has both beauty and use, is immensely satisfying. Giving it away and knowing a person I love can feel that love is even better. If I am doing that I can handle watching the news too.

Tuesday, March 24, 2020

Physical isolation - social interaction

Not much to say today except what the title says. We call it social distancing, but that is wrong. We are, and should be, physically distancing ourselves from others. Socially, however, we should be close. And that is definitely possible these days. Ask anybody in a long-distance relationship, with a disability, with 100 friends in the raid-guild, with an active Tik-tok presence, even with a decent amount of pen-friends or involved in mail-chess: physical distance is not social distance.

I have spent more than 20 years studying Internet user by now, and this actually pretty much sums it up. Online and digital communication is real. Friends who show up to raid with you on time are real friends. The people who bother to cheer you on in your fifteenth update of your crocheting adventures are really happy for you. They are not socially distant, they are socially present, even if they may be physically distant.

So get on the phone, computer, or your neglected stationary set, and get socially closer. And if you are among those who still make money: do some mail-order local shopping too. They need our business.

Thursday, February 13, 2020

All the invisible women - and English as a second language

Recently an interesting article by Amanda Phillips combining PUA rhetoric with game studies history has made some waves in social media, so I decided to have a look at it. Particularly as it was speaking about something I was part of: Gamestudies.org, in year one.

The article is addressing the affective tone of the development of game studies, and as such that is a pretty subjective thing, and agreeing or disagreeing doesn't really matter much. I read it mostly hoping to have fun and get an idea about how people understood what we did.

Imagine my disappointment when we apparently didn't do anything. The article discussed the tone of Espen Aarseth's initial editorial statement, and that was it. It did pretend to include more authors by citing Aarseth, but without letting us know they cited Aarseth: "One author in Game Studies 1, no. 1, even casts new media studies as a 'pseudo-field' invented 'to claim computer-based communication for visual media studies.'"

Once I saw that, I realised that this was a paper that did not engage in historical precision, or even a proper close reading of Aarseth's editorial, but was concerned with how a very specific group of people felt about game studies. And if you write about your own feelings and those of your friends, or as the abstract clearly states, a limited affective history, it also explains all the participants who became invisible in this discourse, and the cultural distinctions that are ignored.

Once upon a time we were quite proud of the many very strong women in game studies. Marinka Copier was vital for the first game studies conference in connection to what became DiGRA. The group that started the Digital Games Research Association had a strong, although not a completely balanced, gender representation, and after the first three years with Frans Mäyrä as president, there were three female presidents: Tanya Krzywinska, Helen Kennedy and Mia Consalvo, until William Huber took over in 2016. The group that started Gamestudies.org had two women and two men among the editors, one woman and two men as review editors, and four "collaborators", where one was a man.

In the later discussions of what gamestudies in Europe consists of, these women are to an almost spectacular degree forgotten. Most of them, myself included, had different approaches to games than the more structuralist understanding that articles like Phillips' argue against. Perhaps due to this we were not good enemies in the so-called narratology-ludology debate, and so we were ignored in all positioning papers in literature theory based writing. Perhaps since we are women we were ignored in all discourses about the male-ness of game studies. Emma Vossen, who has written a Ph D Phillips cites actively, has interviewed a group of scholars, but in these interviews the names of most of these original, strong and important women from Gamestudies and DiGRA are not on the radar of neither the interview subjects or the scholars.

Since this is an affective history, the feeling that only the men were important for game studies in Europe is probably entirely correct for an American scholar. But this affective history, that claims to have closely read the writings of Aarseth, forgets one more thing. Aarseth is a Norwegian scholar. English is his second language. And for an American to analyse affective signals in the writings of someone who writes in their second language must be really complicated.

Norwegians are abrupt, direct, and often sharp. Foreigners experience us as rude, inconsiderate and ignorant of common manners. Any scholar who understands about affect (at least the Massumi school) would know that it is based on pre-cognitive experiences, sensations that are hard to analyse, because they rely on experiences which are not quite interpreted. And when your first, affective language is Norwegian and not American English, that matters.

Still, of course, Amanda Phillips feels what she feels when she reads these articles. Emma Vossen has made her own choices when trying to unravel who have power and who have access in game studies. But they are both writing from a very particular position, about a history constructed from a distance about something that was built from a small, diverse (yes, diverse: the group that established DiGRA spoke 9 different languages, the first working group in Gamestudies spoke 6 or 7 different languages), up until that point invisible, community that came together for a series of efforts that has had a huge effect on a field. And awareness of this is a level of reflexivity about Phillips', and also Vossen's own position in relation to what they write about, which I would have liked to see in their different, otherwise interesting analyses.

And now some of you will claim that I am defending a friend I have worked with for 20 years, and I am annoyed at not being mentioned. Nah, those who know me also know I am not blind to Espen's flaws (he knows too), and I am quite happy with not being a tall tree that draws this kind of attention. A little occasional recognition and a job is what I want most of all. :)

But I am really disappointed that Helen, Aphra, Marinka, Susana, Anja, Lisbeth, Jill, Sal, Celia, Mia and all the other women who were part of starting Gamestudies.org and DiGRA have been treated as if they have not had any influence on the history of building a field. There were women at the table. Those who choose to only focus on the men who appear to be great targets for criticism are also complicit in making the women disappear. And these fantastic ladies are a lot more than boring ghosts.

Tuesday, February 04, 2020

Playing Kingdom

One of the games I have played most frequently recently is Kingdom. I am currently on Kingdom 2 Crowns, which is the third version of it, and I haven't explored all the features yes, but I am still having fun trying to figure out the most efficient way to move through the lands.

Kingdom is a simple sidescrolling strategy/resource management game, where you are a monarch trying to keep your land from falling to the greed in the dark of the night and the depth of the winter. In the two first version you have to flee or fall, while in the third version you have a chance to fight back - even after your fall, as you can spawn at the beginning as a new monarch.

The game is beautiful, with soothing music, and the gameplay is extremely simple - at the beginning you just run back and forth. It is so soothing and simple, I have at times lost because I have fallen asleep and run into danger.

Kids don't immediately catch it, but when they have been interested, it has been as groups. Since it can be played - at least version 2 - on a tablet, it's one I have when I visit the grandchildren. They like to play it if they can play with friends who talk about problem solving, dangers and solutions. It was a huge hit in a recent 7th year birthday, with a group of adorable kids who displayed excellent turn-taking, careful consideration of each other, and a few problems with the strategy. I died once I had the game back, as my bags were empty and the walls too weak, but I had observed some sophisticated reasoning for a pack of sugar-hyped kids running on extra helpings of chocolate pizza.

I play the game to calm myself, or while I am watching television and can't knit. I need something in my hands while focusing on other things. I only focus on this game alone while I am exploring new content. Once I am through, I know how it works, and it becomes more about the right rhythm than about focus, but I have to admit, that has taken me down a few times. Got to keep an eye on those seasons! And yes, I adore a game with seasons.

Wednesday, January 15, 2020

Comparing privilege - or lack of

Once upon a time, I wrote an article for an American collection, and I used class as an example of inequality. The response was that this would not be understandable to an American public, so I was asked to use ethnicity instead. That was however not something I felt confident with, so I used gender, which was accepted.

Since then, I have tried to understand why being asked to use ethnicity or, to be frank about it, race, as an example of inequality troubled me so much.

There are a couple of simple and obvious explanations, of course. Growing up in a very homogenous Norway, where the family had defined their ethnicity away by deciding we were all Norwegian, I did not have a language to explain some of the lived experience, and so when I tried to see what was happening my tools were all those of an analysis of social class. I quickly found that these were exceptionally functional and flexible, and did embrace a lot of those other differences, which today are spoken about and analysed as intersectionality:
“All of us live complex lives that require a great deal of juggling for survival,” Carty and Mohanty said in an email. “What that means is that we are actually living at the intersections of overlapping systems of privilege and oppression.”
When later class, a common topic in education, public discourse and political activism in the sixties and seventies in Norway was combined with gender, an increasingly debated topic, it offered a type of intersectionality that was easy to understand and deal with. Why then, the problem with ethnicity?

First, the problems with systemic ethnic bias in Norway were very well hidden. After WW2 large portions of the Sami population had redefined themselves as Norwegian when they reregistered and moved back to their home areas after they had been evacuated and Finnmark scorched. Many of them had already been using Norwegian names. My father's fathers had been Morten Mortensen for several generations at this point. At this point they registered as Norwegian speaking, a vital marker for ethnicity.

Second, even within these communities, there was bias. The settled, combined fishing and farming sea sami of the coast resented the nomadic reindeer herders who came with their flocks through carefully nurtured, sparse fields and farms. The nomadic herders resented the settled farmers for closing off their traditional paths. And so being Sami became something backwards, exotic and different, alien to the lives of contemporary Norwegians, apparently a lifestyle choice rather than a culture.

It took years to understand that my own ethnicity blinded me from understanding that of others. Experienced and internalised racism blocked the understanding of other expressions of it. After all, we had just left it all behind and moved on, why couldn't others?

But had we?

Trying to understand what I experienced as a child and how it has designed the understanding of intersectionality I am struggling with today is not a simple task, but we clearly had not moved on. The ethnicity of the past kept rearing its head, for instance in the way my father's dyslexia was treated as a result of him being sami, and so my sisters' dyslexia was never acknowledged, and that meant recognising the same problems in our childrens' generation was that much harder. Reading was a waste of time anyway, right?

Which brings me to the comparisons of privilege. My understanding of the struggles of other ethnicities are still just theoretical, they are learned, not lived. But I have learned that privilege is not simple and one-sided, and so I have a problem when this is not accepted. Being told that I am too white to understand racism when I have my entire life lived in a society where racism is not based on colour, but on language, education, naming and geography, is confusing. I don't quite believe that privilege is that simple. Instead we benefit from something, but are stopped by something else, and the mathematics of privilege becomes as complex as the mathematics of hedons and dolors in Bentham's Felicific Calculus.

While being aware of privilege is extremely important, we need to acknowledge that like the struggle of complex lives, privilege is also relative and varied, and should not be a simple and automatic stamp. And that is what bothered me with the demand to leave class behind when discussing inequality, because class is as important as ethnicity or gender in this arithmetic of privilege. And this is what makes call-out culture and the emphasis on being "woke" such a problem to translate, because both practices focus on relatively narrow understandings of privilege and inequality.

But until we all have an intersectional understanding of privilege, we can make a stab at memorising Bentham's nonsense verse to aid the calculation of hedons and dolors to guide our moral actions:
Intense, long, certain, speedy, fruitful, pure—
Such marks in pleasures and in pains endure.
Such pleasures seek if private be thy end:
If it be public, wide let them extend
Such pains avoid, whichever be thy view:
If pains must come, let them extend to few.

Tuesday, September 03, 2019

Growing up together with an academic field

"What do you do," somebody asked me, two decades ago in a MUD. "I am a scholar," I answered. That was immediately challenged. Apparently, that was a term that kept being misused. At the time I was an assistant professor, just finishing up my Ph D., and I was doing research right then and there. I explained this, and was grudgingly accepted as being the real thing.

I have had a few firsts in the years as a scholar. I built an education in strategic communication in the media department of a tiny college on the west coast of Norway, I studied computer games way before it was cool, together with Jill Walker Rettberg I wrote perhaps the first academic article on blogs. I created the second games research guild in an MMO - and it was the second only because when I told those pesky Americans about my plans at that conference, they went and made their own immediately - which inspired the first book on World of Warcraft, an anthology which served to open up what almost became its own branch of game studies - WoW-studies. I was part of the first group of editors for Gamestudies.org, the first academic journal for games, and a journal that will be 20 years old next year, and I was part of organising some of the first conferences specifically for the digital arts, the DAC conferences.

All of this, and a few other things, specifically the work I have done on the more problematic topics around games, the aggressive culture, the offensive and difficult content, the transgressive aesthetics, was part of why I received the acknowledgement from the Digital Games Research Association (DiGRA) as a distinguished scholar, this year.

You'd think I felt like I had gotten somewhere. But every time I sit down to teach or do research, it still feels like I have just gotten started. Like it's all at the beginning. The only times I feel old is when young scholars complain about the institutions that came up after I started. The lack of publishing opportunities, the problem with getting accepted to conferences, the positions in the field, the lack of relevant literature for their work, it all seems to be so difficult, and it all makes me feel so old, because I really, really want to tell them to do what we did, and create what they need. I am not here to make life harder for those who came after me, but sometimes I really feel tempted. Your reviewer was a bit harsh on you? Buhu, go create the journal where you will be accepted. You couldn't get into the conference? Too bad, go start your own. It's what we did. It's why you can stand there and complain. OK, I occasionally do say this, when I have a headache and really don't want to hold your hand while you cry over your rejections. I have rejections of my own (still) that demands tears.

But those moments of tired impatience aside, I am more worried about that day in the extremely far future when I will retire and no longer have the privilege of teaching, supervising and working alongside young scholars. Because that is still, after 28 years as a scholar, the best work I know.

Monday, September 02, 2019

The privilege of not having to worry.

In the aftermath of #MeToo, there has been a lot of "oh but now I don't know how to approach women" and "I can't talk to women because what will they think of me?" Suddenly men worry about how to approach women, and feel afraid of being misunderstood when they talk to women.

Well, here's the thing, women have been doing that for ever. Here are some examples of things women think when they encounter a guy:

Scenario 1: She likes him, thinks he is funny, and wants to hang out, but she isn't interested in sex with him.
- I need to laugh at the right things, but I can't appear to chase him.
- I can hang out in public, and with other people, but I can't go home with him.
- Oh, he wants me to come home with him. It might be innocent, or it might be a THING. If it's the first, and I refuse, I will ruin this chance to hang out with this guy I really like. If it's the second, and I go, it will definitely be ruined, because then I will either have to sleep with him, or he will be angry and hurt when I reject him.

After that she MAY be lucky and have a friend or at least a guy who just laughs and is fine with the mismatched signals, or she may be unlucky and have anything from a spurned suitor complaining about being friend-zoned to a date-rapist in her past

Scenario 2: She wants the job, and she has a male boss.
- I need to look good enough that he doesn't immediately reject me or think I am a mannish bitch, and tone it down enough that he doesn't think I am a slut or airhead.
- I need to be pleasing when he asks me to help, but sufficiently assertive that he understands I can do this on my own.
- Oh, he wants me to take responsibility of this thing, and I have to lead two other guys. How can I both be confident and assertive, while not making them think I am an angry, man-hating feminist?
- The guys are really not doing this the way it should be done, and I have the data, the experience and the examples to show everybody why. I need to do something, but how?

After that, she MAY be lucky and have earned the respect of her boss and her colleagues, or she may be stamped as a vindictive feminist bitch that is impossible to work with, be professionally side-tracked at best, or just plain fired because she can't cooperate, never to find a job in the profession of choice again.

Scenario 3: She dresses up to look as beautiful as possible, because we all need the boost of looking lovely once in a while, hiding her blues behind a smile and some very careful make-up, and goes with her friends to a party. At the party there are both men and women.
- I need to smile and be polite and make sure everybody have a great time, because I might meet some interesting people.
- Oh, this was a fun group of interesting people who want to talk to me, now if I am funny and sweet, we will all have fun!
- Ooops, I was a bit too sweet. Nice hug, but now I am ready to end that.
- No really. I need to get out of this situation right now.
- Is there a friend I can signal to, and go talk to, to get out of this without making a scene?
- Right, there's Anne, going to the bathroom - hi Anne, I am coming to the bathroom with you!
- Thanks all powers, I got out of that without making it too awkward, I can talk to them some other time and nobody will be offended...

After that she may find more people to chat to, have fun and get home still riding the sweet rush of having met some great new people, spent time with friends and had great fun, or she may be desperately avoiding the attentions of the guy who decided he wanted to come home with her and took no hints, and who she needed to negotiate her way around the rest of the night (or more, if he is really determined), more or less successfully.

Of course, sometimes we just contact guys we like, even stalk them, sometimes women are bitches and sometimes sluts who just want to pick up a guy for the night. But trust me, we have all at some point thought very carefully about how we approach the men around us, in order to not be misunderstood, even if we sometimes fail at sending the right signals. Not all women are good at this, even if we know we need to be careful.

What I am getting at is: the idea that men only need to start thinking like this after #MeToo just confirms what it is all about. Men having to think about how they are perceived before they talk to women? Welcome to not having all the privilege, all the time.

Thursday, June 06, 2019

So you don't like the conference?

Conferences are difficult for academics. We need them for publications and for networking, but nobody really likes them. The fun part is always the stuff that goes on at the same time, the conversations, the parties, the walks, the runs, the more-or-less planned meals, the trips back and forth - that's what feels like it makes it all worth the trip. We still go, because no matter how much we may dislike it, the next time we need a reference we remember that we heard something on that conference there... and then we have a way to track the argument down, and avoid repeating other people's work, or to go a step further ourselves.

However, since we all need them, but don't really love them, everybody have an opinion about them. So did I, many years ago, when I first started attending. Then I started organising them, and now I just thank every conference organiser as long as they are not obviously scamming. So for all of you who are unhappy about your current conferences, aside from perhaps looking around to check if there's something fun going on elsewhere, these are my recommendations.

Start organising seminars with colleagues. Just small stuff. One day, everybody cordially invited, a relevant topic for the group, but no call or reviews.

This lets you practice how to book rooms, how to make a schedule, find funding or a space for lunch, if everybody pays for themselves, how to keep time, and how to keep track of who are there and who are not able to come.

Next step is inviting a speaker. Same learning outcomes as above, but with the added complexity of inviting somebody from outside, somebody as many of your mates find interesting as possible. Done that? Good, next step.

Now you send out a call for your one day seminar, which means you need to practice writing a CFP (call for papers), find reviewers, create a double blind review process, follow up the reviews, send responses to the people who sent their papers in, including both acceptances and rejections. Once people arrive this time, they may not be from your little circle of friends and colleagues, so they need directions, a website with the program on and their paper on the program to prove for their institution that they need travel funding, preferably also a proceedings for use in their further struggle to be hired in academia, they have special dietary needs, they have disabilities, they need help to find a place to live - in general, you have suddenly upped the game seriously. But you are still within a one-day, one-track conferences. It's fine, it's still real, but it's still manageable out of your own computer on your own time.

But then this catches on, and you think "huh, we had to reject so many great papers, why don't we increase this to a two day conference with multiple tracks." Now you start having so many submissions that you no longer manage to keep track of every author and every reviewer, and you need to find a good system for managing the papers. There are several out there, and they all do the same thing: help you set up a place to submit the papers, register presenters, register reviewers, send out reviews, collect them, compare, make decisions and send out the decisions. Then you need to get the papers de-anonymised, the abstracts updated, and you need to put papers into sessions and find chairs for the sessions, create an even more elaborate program, deal with all the people who needs changes, handle the complaints about the reviews, etc etc. And you need to create a set of proceedings, that needs to be published, probably at this stage by your institution, and you need a stable website for it, because you are now doing something that impacts all those other people.

And then you start getting feedback. This is when either swear never to do this again, or you just swallow all the acid the feedback generates, and decide to learn from it and go on. Because at this point your work had made a jump from being fun and interesting for a small group, to being important enough that others care about what you do. And that means they also care about how you do it, whether you invite the right speakers, serve the right kind of food, think about the environment, about gender issues and identity, ethnicity, accessibility for people from low-income countries, opportunities for early-career scholars - all of this and a lot more is now placed on your shoulders, and you have to respond to it as the you who knew everything about how a conference SHOULD be run would have liked to see it.

Depending on the size of the conference, this will get harder, the feedback and expectations tougher, and rewards for everybody else involved higher, and so the stakes will increase too, and there you are, elbow deep in the stuff you were complaining about before that first seminar.

I still think you should do it. Organise that first seminar. Start learning about how to facilitate the academic growth and development of an academic community. Care enough to act, not just talk. Make the conference you want to see.

Saturday, April 06, 2019

Dedicated to tourists in Copenhagen: biking

After almost 9 years using my bike as the main transportation for everything, I am starting to feel confident. Not native, mind you, women my age around here have more than 50 years in the saddle, honing their thigh muscles, but no longer a tourist. And so I would like to offer some advice from somebody who still remembers how confusing this was.

Copenhagen has a wonderful network of bicycle tracks, and it's easy to rent bikes, manual and electric. I strongly recommend that you try this out at least for one day. However, Copenhagen traffic is complex, due to the mix of pedestrians, cars and bikes, and all the natives know the rules and get really upset when you don't follow them. So please remember:

1) You are operating a vehicle. A bike is heavy, and moves at reasonable speed, and that's why it is really important to follow the traffic rules for vehicles. Follow the driving direction. Don't drive on sidewalks. Don't drive on foot-paths. Don't drive on pedestrian crossings. Follow the direction of the other bikes, don't drive against the driving direction. Signal when you turn or stop. Vehicle, remember?

2) Your vehicle is small, slow and vulnerable. Don't try to be smart and outwit the cars. Busses and trucks turning right cause the most serious bike accidents in Denmark. Make sure they see you, make sure you follow the rules for bikes, don't confuse the drivers.

3) If you decide to behave like a pedestrian (this is the great thing with bikes, you can, easily), get off the bike. Either you are on it, and driving a vehicle, or you are off it, walking, and a pedestrian. And if that is what you choose to do, get out of the way, off the bike path, and preferably aside so you don't block the sidewalk.

That is basically it, but I have some extra hints:

The city center is a bad place to ride your bike. Getting past places like Nyhavn, Tivoli and Christiania is hard enough for the natives who know what to expect, with pedestrian tourists who forget that the extra sidewalks are actually bike lanes. If you try to do it, you don't know what to expect, and will end up crashing with some French lady too cool for rules.

Further, the city center has some of the most traffic heavy bike lanes in Copenhagen, and during rush hour people just want to get to the other side of the city, now. And if you, like the British dad I just almost forcibly met on the bike lane this morning, decide it is a brilliant idea to guide your little family against the driving direction of the lane, you are asking for trouble. The least will be a symphony of angry bells, the worst will be a multi-bike pile-up when the rush hits you head on.

Instead, anything that takes you out of the center is great. Take the bike to Refsehaleøen, it's a lovely trip across the canals and along some beautiful old roads, and keep going to hit the artificial beach at Amager Strand. Follow the canal south to the Royal Library and the Architecture center, and then turn back to find the Parliament at Christiansborg, or Tivoli. Go east, and circle Castellet, to reach the little Mermaid from the other side, rolling smoothly up like a native, instead of mingling with the less informed tourists. Or keep going north along the water, to the lovely, posh neighbourhoods to the north-east past Østerport, or to the beaches of Charlottenlund. Push out beyond Nørreport and towards Nørrebro, to visit H. C. Andersen's grave in one of the loveliest combined graveyards and public parks you may find (at least around here). This is when the bike is your friend, and will happily carry you out of trouble, well beyond the anger of annoyed Danish bikers and pedestrians, and the crush of all the other tourists who are not as smart and well informed as you.

Anyway - I don't expect tourists to be reading this. But perhaps you accidentally get a hit on google for this, and read all the way down here. If so: please, be safe, be patient, read up on rules, and check the map carefully. Knowing where you want to go will get you there much easier. Also: Pay attention to the traffic lights. I am probably that woman behind you, swearing because you were chatting and didn't catch the 7 seconds of green light for bikers in that specific lane. You just made me wait five more minutes, because yes, the traffic lights in Copenhagen are sometimes a bit impatient with error. If you do hear me muttering angrily under my breath as I am pushing past with my groceries, it's not personal. And I do know that not that many years ago, that was me, hesitating, and somebody else, grumpily muttering. Embrace the Copenhagen experience and learn the rules, and we will soon enough have you too being annoyed and using your bell to angrily scatter tourists.