Wednesday, January 24, 2024

Politikk har konsekvenser, eller: historien om et forventet juks.

 Nyhetsbildet er plutselig preget av utdanningsstoff, og alle har meninger om skillet mellom juks, forskningsjuks, og slurv. En minister har gått av, en annen står på kanten av stupet mens en komite vurderer masteroppgaven hennes. Sjokkerende?

Ikke hvis du har fulgt med på hvordan utdanningspolitikken har forandret seg de siste 10-15 årene. I dag er universitetene under press til å produsere, det vil si: få studenter igjennom. Og de skal ikke igjennom på kurs som er interessante for å skape mer kunnskap generelt, men kurs som kan skaffe studentene jobb etterpå. Samtidig er studiefinansieringen for studentene redusert, og det er bare barn av familier med finansene i orden som har råd til å være heltidsstudenter. I løpet av de årene jeg har vært underviser har heltidsstudenten blitt borte fra landskapet, og alle jobber. Universitetene må innføre obligatorisk oppmøte og tvinge studentene til å være tilstede, studentene må velge fag ut fra hva som kan kombineres med jobb og inntekt, og som vil gi dem en jobb etterpå, for de har til tross for jobb under studiene stor studiegjeld og mange år på arbeidsmarkedet å hente inn, så de har en sjanse til å en gang i framtiden få en ok pensjon.

På universitetene fører dette til at enkelte, populære fag får voldsom søkning, mens andre står uten studenter. Og siden de færreste underviserne har råd til å si «hvis jeg ikke kan undervise i mitt felt, så går jeg», så er vi alle samarbeidsvillige, omstillingsvillige og lagspillere som tar på oss å undervise, veilede og sensurere i fag og metoder hvor vi ikke har vår suverene spisskompetanse. Likevel er det ofte ikke nok undervisere i faste stillinger – for det tar lang tid å ansette og ikke minst utdanne kompetansen – og universitetene leier inn hjelp til alle nivå, fra innføringskurs til hovedfagsveiledning. Videre synker mulighetene til å fokusere godt, storkontorer er virkeligheten på flere læresteder, noe som reduserer fokus over tid, noe av det viktigste for å kunne gjøre presist og kritisk intellektuelt arbeide. Arbeidsmiljøet blir dårligere, presset om produktivitet større, og som vi vet fra absolutt alle yrker, når dette skjer, får vi flere feil og arbeidsulykker. Ingen mister en arm, men noen blingser under veiledning, og plutselig har vi en minister med en plagiert masteroppgave.

Samtidig skal studentene møte krav som var utviklet for et heltidsstudium, studiet som yrke, åtte timer daglig, hver arbeidsdag. Og så er det mange som sier at «så mye studerte studentene aldri.» Sannheten er at de aller fleste gjorde det. Vi satt på lesesaler og i auditorium, pratet med kolleger i kantina og hadde kollokvier, skrev og leverte oppgaver og leste på benker i parken. Selvsagt satte vi opp studentrevyer, gikk på fester, drakk i helgene, og gjorde alle studenttingene – på fritiden. Andre unge med full jobb har også fritid. Det er faktisk lovfestet i Norge at folk skal kunne ha fritid. Dessverre har studentene mistet denne retten.

Resultatet av dette er studenter som er ekstremt taktiske i sine prioriteringer; det er viktigere å passere enn å få en god karakter. Kombiner dette med ansatte som er ekstremt taktiske i sine prioriteringer; det er viktigere å publisere og få fast jobb, opprettholde gjennomstrømmingen og vise til høye søkertall enn å demonstrere kvaliteten til kandidatene. Dette er en oppskrift på nettopp det vi ser i dag.

Selvsagt er juks og slurv helt forkastelig. Jeg har alltid selv vært i den misunnelsesverdige posisjon at jeg har kunnet følge forskningsprosjektene til studentene mine tett. Jeg har noen mistanker – en mamma som sikkert skrev deler av en oppgave her, en kjæreste som leverte litteraturgjennomgangen der – med hundrevis av oppgaver over tretti år er det helt sikkert noen som har lurt meg. Likevel har vi i løpet av disse tretti årene forandret utdanningssystemet i en retning som gjør juks ikke bare mulig, men også til en rasjonell og økonomisk fornuftig strategi for flere parter enn en. Det er denne politikken som nå er synlig på høyeste nivå i landet.

Sunday, January 07, 2024

Northern Star Symposium 2024: Mending

 

The Northern Star Symposium 2024: Mending

May 6th – 8th, Bodø, Norway

 

Call for presentations:

A more sustainable future is one where we consume less and mend more. This mending can be very literal, the mending of clothes, of fences and of local environments, but it can also be used about mending relationships, friendships, communities and systems.  

Mending is an act of repairing what is broken, but it can also be about making something new from the disintegrating parts of the past. In small ways we can mend a challenged ecosystem by planting flowers and creating composts, to reuse scraps to nurture and maintain the biodiversity, we can use the resources of nature, picking berries and fishing from remote, unused lakes, collecting garbage and clearing beaches, to connect sustainably with our environments, or just connecting with the humans around us, being part of bringing a community together rather than breaking it apart. We can care for our own clothes and those of the family, rather than supporting a lifestyle of rampant consumption, and we can use old computers and support older software, or look at strategies for designing games for older hardware, finding ways to make technology serve for longer, breaking the cycle of planned obsolescence. Sharing knowledge about techniques, skills and resources that can give individuals agency and self-sufficiency is part of this step towards the ability to better care for our small part of the world.

Around us, the world appears to be falling apart. Armed conflicts are in progress on all continents, and North America, which appears to be at peace, has seen more than 20 000 people killed in gun violence in 2023 in the US. The climate fails, natural resources that have been stable for generations shift, and our society disintegrates. As small people in a big world, it is hard to see what can be done. This symposium is an attempt to look towards something more constructive and beautiful, towards mending within our reach.

We can, and must, keep mending the broken trust between humans. In Norway, the reconciliation report is trying to mend the relations between the indigenous population of the north and the other groups inhabiting and native to the same and bordering areas. In Poland there is extensive work in progress to protect and conserve the Jewish heritage that keeps being uncovered in the cities. Mending can be both a personal choice, an institutional strategy and a political choice on the global arena.

We ask how we can use our resources both in social or private settings, but also through media, social media, games and qualitative and quantitative methods to mend and preserve, rather than to consume, exchange or break. How can we make choices, at the micro-, meso- and macro level that aims are preserving, repairing and reusing, rather than letting everything fall apart? How can we turn towards mending?

We invite contributions on subjects including, but not exclusively, to bridging gaps, darning fabrics, bringing people together, mending the divide between humans and animals, the cohesive whole, new assemblages, Kintsugie, garbage, manure, composting, rebuilding, holistic thinking, repairing, patching, reusing, healing, maker spaces, 

 

Format:

We invite abstracts of up to 500 words (not including literature lists), for the following formats:

Paper, work in progress, reflection.

Reflections: This is a flight of fancy, a description of potential ideas and connections that the concept mending fosters.

Paper abstract: This is a summary of a relevant research project you have done, and which you would like to present to the others.

Work in progress: This is work you would like feedback on.

We also invite more formats: experiences, performance, experimentation and roleplay.

Feedback: You will get a commenter, and be asked to provide feedback on the work of another person.

 

Deadline:

Early deadline 10th March. We start accepting from this date.

First date of decisions: 13th of March. 

Late deadline 10th April.  

Submit by email to Northern.Star.Symposium@gmail.com

 

Selection process:

Submissions are not anonymously reviewed. Program decisions will be made by the program committee, Torill Elvira Mortensen, Tomasz Majkowski, Egil Trasti Rogstad, Matilda Ståhl, Kristian A. Bjørkelo

 

Tuesday, January 02, 2024

Ending 2023: Happy new 2024!

 2023 is the year when I have been fully integrated at Nord, all year, 100% position. Moving this far north was a challenge, and it is not immediately the best for my physical health. Mentally I am doing better though: I get to live with my husband all year, every day, we have bought a beautiful place to live that we both rejoice at every day, and working at Nord University means much healthier stress than the last few years at ITU. 

I am missing the social media and games research happening at ITU, Nord University leans more heavily towards traditional journalism. The great thing about Nord is that the only thing that stops me from doing the research I think is important is my lack of time. This has however been annoyingly present. We have not been able to hire all the people needed, and it is telling that when we had a few really good applicants, it took us a few hours of collecting data to be able to argue in favour of hiring two people rather than one, because we lacked that much time on our work sheets. On the plus side: When we could document that we lacked people for two positions, not just one, Nord was able to say "ok, we have several qualified applicant,s let's make two offers." That was awesome. 

Due to all of this, last year has been all about starting the new master in journalism and strategic communication at Nord. Starting a new study is a lot of detailed work, and I am currently working on the internship plans for the autumn 2024 (it's January). This includes creating all the routines around this kind of work, letter standards, checking legal standing of our offers, establishing the internship as part of the students' practice, writing descriptions of what we expect of the internship hosts, writing samples of letters from the students, creating a course around the internship - it's a lot more planning than for teaching, even if we are not the ones who will teach here. Instead, we will facilitate learning, which is a different kind of challenge.

So now I have to start putting all of the things I planned in 2023 into practice, and then I need to look for new things to study and write about. 

I have spent a lot of time with knitting - not just actually knitting, but also thinking of it as a playful practice within certain constraints, and the interface between a very traditional and tactile practice and online resources and use. I have spent too long - it was to be an article, but I have material for a book. I need to decide to cut down what I want to write about, and just do it. And then I need to play more. I didn't play enough in 2023.

So there it is: 2023 is over, 2024 should, like all academics believe at the start of a new year, be when I have time to do the real research and writing. It is after all a happy new year!