Wednesday, March 12, 2008

Stortingsmelding nr 14, 2007-2008

For those of you who read Norwegian, there is now a Stortingsmelding - which I don't know the word for in English, but it is a report financed by and delivered to the parliament - on computer games submitted in Norway. It was finished and published March 7th. The rest of this post concerns itself with what looks like it's my presentation of Norwegian games research. That's why I will continue in Norwegian.

Jeg gjorde noe av mitt materiale tilgjengelig for forfatteren av stortingsmeldingen, for å gjøre det enklere for ham å forstå mangfoldet i spillforskningen og finne fram til andre forskere i Norge som driver med spillforskning. Resultatet av dette finnes i dette avsnittet:
Siden 2000 har dataspill som forskningsfelt eksplodert. Den norske spillforskeren Torill Mortensen peker på at det i dag blir forsket på dataspill innenfor jus, filosofi, litteratur, kunst, medievitenskap, pedagogikk og psykologi – i tillegg til den teknologisk rettede forskningen. Det arrangeres konferanser med dataspill som hovedtema over hele verden, og det publiseres flere og flere bøker om temaet.

Resten av denne delen av stortingsmeldingen gir et overblikk over deler av norsk spillforskning. Flere av de norske forskerne jeg nevner i mitt materiale er ikke tatt med i dette, og hadde jeg hatt noen innflytelse på innholdet hadde vekten på kulturstudier og mediestudier vært mye tyngre, og den tekniske forskningen tonet ned. Men det er interessant å se hva som blir lagt vekt på, hva som blir nevnt og hva som blir utelatt, i et slikt dokument. Dette blir tross alt et viktig arbeidsdokument for oss i framtiden.

3 comments:

Dominic said...

I wish you'd posted a link to Stortingsmeldingen. Now I have to go look for it myself. :p

Torill said...

But there is! The title is a link :) It's why it's red!

Katla said...

Jeg er usikker på om det er fordi det er vannskeligere å forstå og måle kulturelle verdier, enn de tekniske.

Fordi tanken om at der det er masse nok datamaskiner, bredbånd og programvare blir der en merverdi av seg selv.

Eller fordi det er et bevist fokus på utvikling og neringsverdien av spill. En ting er sikkert, der var masse grafer.