Sunday, December 20, 2009

Årsakssammenhenger og spill

I anledning VGs ualminnelig dårlige artikkel om sammenhengen mellom et drap på Kongsvinger og spilling av World of Warcraft og Counterstrike, vil jeg vise til en artikkel om skoleskytinger og moralske panikker. Denne artikkelen kritiserer den overforenklede ideen om at mennesker ikke er i stand til å skille mellom fantasi og virkelighet, og den like enkle forskningen som underbygger denne konklusjonen - blant annet ved å vise til et solid forskningsmateriale som gir andre/alternative svar. Samtidig viser den til FBIs funn når det gjelder drapsmenn som spiller spill (s 28 i C. J. Fergusons artikkel):
The FBI report appeared to focus on individuals who approved of hateful or destructive messages in the media, rather than merely enjoying the media for entertainment purposes. For instance, an individual who praised Mein Kampf and its message of racism and hatred would arguably be considered more ‘at risk’ than would someone who enjoyed playing the violent video game Medal of Honor because it was fun. Indeed, related to violent video games, the FBI report specifically stated, “The student spends inordinate amounts of time [although inordinate is never defined and is left subjective] playing video games with violent themes and seems more interested in the violent images than the game itself ” [italics added]. Thus, an overall interest in causing harm is potentially predictive of violence, not exposure to violent media in and of itself, a conclusion supported by the recent Savage, (2008) meta-analysis.


I følge FBI er altså ikke årsakssammenhengen mediebruk -> vold, men interesse for å bruke vold -> mediebruk. Altså, hvis du liker/ønsker å bruke vold er du interessert i medieuttrykk som inneholder vold. Videre påpeker de at voldsmenn som bruker spill er mer interessert i voldshandlinger enn å kose seg med å spille. De er altså fokusert på våpen og vold, uansett kontekst.

VG gjentar imidlertid et mantra som har kommet inn i mediene for en del år siden, og de gjentar det ved å ta kontakt med personer som har sagt akkurat det samme i årevis. De overser konsekvent all forskning som viser noe annet enn denne overforenklede årsakssammenhengen.

(The above is a public service research-reference directed at Norwegian readers who might be interested in alternatives to a piece of intense and single-minded journalism claiming that gaming leads to serious crime.)

No comments: