Tuesday, February 12, 2002

hei Lisbeth, The Norwegian version:


Du søkte på kvinnenavnet: Lisbeth Klastrup
Det er 6015 kvinner som har Lisbeth som første fornavn.
Det er 4738 kvinner som har Lisbeth som eneste fornavn.
Det er tre eller færre kvinner som har Lisbeth som første fornavn, og Klastrup som etternavn.
Det er tre eller færre kvinner som har Lisbeth som eneste fornavn, og Klastrup som etternavn.
Det er tre eller færre som har Klastrup som etternavn.

Du søkte på kvinnenavnet: Torill Elvira Mortensen
Det er 6863 kvinner som har Torill som første fornavn.
Det er tre eller færre kvinner som har Torill Elvira som fornavn.
Det er 4 kvinner som har Torill som første fornavn, og Mortensen som etternavn.
Det er tre eller færre kvinner som har Torill Elvira som fornavn, og Mortensen som etternavn.
Det er 3526 som har Mortensen som etternavn.


Interestingly enough: if there are less than three Torill Mortensen or Lisbeth Klastrup, this search-engine will not let you know, it just says: "Three or less with the name...."

No comments: