Monday, January 08, 2007

Women and rape

Checking in on one of my favourite angry Norwegian women blogs, I found a post I really want to support. It's about an article in a newspaper, and about women, rape and responsibility. Lots of citations and links in Norwegian here, sorry about that. I am pretty sure there are equivalents in all languages.

Drusilla is really upset that a female journalist says that women need to look out so they don't get raped:
Det største ansvaret for å unngå å bli voldtatt på gaten må dessverre kvinner selv ta. Det kan synes urettferdig og opprørende. Men de mest effektive forebyggende tiltak mot overfallsvoldtekter er det de potensielle ofrene selv som kan sørge for. For det handler om å la være å gå alene gjennom byen nattetid. Om å bruke penger på drosje hjem, om å sørge for å få følge med noen, eller om å gå hjem tidlig nok til at det ennå er folkeliv i gatene. Den som vil være mest mulig sikker på å unngå å bli voldtatt av en ukjent, rår selv over de mest effektive tiltakene.
It basically says: Don't be alone outdoors at night. Get somebody to walk you home, take a taxi or go home early.

The interesting thing about this statement in my opinion is what the journalist writes just before that statement:
Slike overfallsvoldtekter med helt ukjente gjerningsmenn er utypiske og sjeldne. Det er blant mannlige bekjente og festdeltagere de fleste potensielle voldtektsforbrytere befinner seg. De aller fleste voldtekter og voldtektsforsøk utføres av en mann kvinnen kjenner, eller som de på forhånd har vært sammen med på nachspiel eller et utested. Men statistikken er en fattig trøst når man hører mannsskritt nærme seg i en stille gate på sen kveldstid. Kvinner som har opplevd slike voldtekter eller voldtektsforsøk, merkes for livet. Og for svært mange kvinner er selve frykten for at de skal bli offer en stor plage.
This is a reference to statistics that shows how rapes by strangers is uncommon, and that most rapes are normally committed by male friends, aquaintances, fellow party guests or others it would be natural to turn to to be walked home.

So according to this journalist, women's options are: be raped by somebody you know, or by a total stranger.

I want the nights back.

No comments: