Thursday, August 12, 2004

Gender in the media

If you understand Norwegian, are in Oslo September 9th-10th (or can be there) and are interested in gender, power and the media, here is a conference for you:


Vi minner om konferansen ’Kjønn i media’ som går av stabelen på Høgskolen i
Oslo 9.-10. september.

Konferansens første dag tar for seg feministisk medieforskning og
iscenesettelser av kjønn i media. Andre dag tar for seg kjønn og makt i
redaksjonen. Enkelte innledninger vil ha en teoretisk innfallsvinkel, mens
andre vil presentere empiriske studier av kjønn i media og av
redaksjonskulturer.

Konferansen avsluttes med en paneldebatt om ”Kjønn og makt i redaksjonen”.
Her vil både forskere og representanter for media delta.

I forkant av konferansen, torsdag 9. september kl. 11.30, avholder IJ
Forlaget pressekonferanse på Høgskolen der de presenterer boka: ”Kjønn og
journalistikk i mediene”, en antologi redigert av Erika Jahr. Alle som
deltar på konferansen er velkomne hit.

Se programmet her: http://kilden.forskningsradet.no/nyhet/media04.htm.

Konferansen arrangeres av Foreningen for kvinne og kjønnsforskning i Norge
(FOKK), Nordisk institutt for kvinne og kjønnsforskning (NIKK) og KILDEN, i
samarbeid med Journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo.

Har du spørsmål: ta kontakt med KILDEN på tlf. 24 05 59 62 eller på e-post.

Med vennlig hilsen
Heidi Elisabeth Sandnes

No comments: