Wednesday, August 25, 2004

Ph D grants in journalism

If you study journalism, Volda College offers a three year grant for a Ph. D. on new forms of production for radio, television and the internet. Eligible for applying are students with a Master's degree and who are accepted (or acceptable) at a University or College where they can get a Ph. D. The student will be expected to live in Volda and spend most of her/his working time at Volda College.

But you have to hurry up and write. The deadline is the first of september 2004.

The field of the position:
Prosjektet skal ta utgangspunkt i ein analyse av digitale produksjonsformer, med særleg vekt på nye journalistiske produksjons- og presentasjonsmåtar, og skal vere med på å utvikle ei teoretisk tilnærming til det journalistiske feltet. Kva skjer med tradisjonell journalistikk med endra individuelle, institusjonelle og, ikkje minst, teknologiske rammevilkår?

Prosjektet kan omfatte kartlegging og vurdering av konkrete arbeidsoppgåver, analysar av journalistanes roller og publikums mediebruk og til utvikling av teori og begrep knytt til digital journalistikk i eit offentlegheitsperspektiv.


And yes, all information about this is in Norwegian. That's a hint.

Update: If you think 6 days is not enough time, you can apply for a 4 year (25% teaching) grant in Oslo: Journalistrollen i en digital tidsalder, The role of the journalist in the digital age, at Oslo college. The deadline there is the seventh of September.

No comments: